Waar een stichting zich voornamelijk heeft opgericht om een bepaald algemeen en goed doel te behartigen, behartigt een vereniging voornamelijk de belangen van leden. Een stichting kan dan ook geen leden hebben, waar een vereniging dat wel kan. Maar welke documenten zijn er eigenlijk vereist als u een vereniging wilt oprichten? Kamer van Koophandel Een vereniging […]