Waar een stichting zich voornamelijk heeft opgericht om een bepaald algemeen en goed doel te behartigen, behartigt een vereniging voornamelijk de belangen van leden. Een stichting kan dan ook geen leden hebben, waar een vereniging dat wel kan. Maar welke documenten zijn er eigenlijk vereist als u een vereniging wilt oprichten?

Kamer van Koophandel

Een vereniging moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Waar u voor een inschrijving van een eenmanszaak zo langs kunt gaan, vergt dat bij de inschrijving van een vereniging iets meer voorbereiding. Meestal wordt de inschrijving verzorgd door de notaris die tevens de statuten opstelt. Hierin worden tevens de gegevens van het bestuur vastgelegd en tevens de bevoegdheden die het bestuur heeft (zoals het afsluiten van contracten tot een bepaalde waarde).

Notaris?

Een notaris is voor de oprichting van een vereniging niet per se noodzakelijk. Het is echter wel ten zeerste aan te raden om te voorkomen dat achteraf blijkt dat bijvoorbeeld de statuten niet in orde zijn of er anderzijds iets mis is met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als een vereniging bij notariële akte wordt ingeschreven, kent de vereniging een volledige rechtsbevoegdheid wat inhoudt dat een op zichzelf staand orgaan wordt. Wanneer dit niet via een notariële akte geschiedt, is dat niet het geval en is de vereniging dus ook geen zelfstandig drager van rechten en plichten.

U doet er daarom goed aan om de vereniging bij een notaris vast te laten leggen. U betaalt hier misschien wat meer voor dan wanneer u deze stap overslaat, maar vaak is het dit geld meer dan waard en hoeft een inschrijving helemaal niet zo duur te zijn.